Om Collabodoc

Därför startade Collabodoc

"Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården"

Jag har alltid älskat mitt jobb som läkare och har haft förmånen att jobba på både universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på olika avdelningar. Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Vi som jobbar inom vården har ju valt dessa yrken för att vi vill hjälpa människor som är sjuka, skadade eller drabbade på annat sätt.

På senare tid har dock frustrationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll i primärvården. Jag bestämde mig för att försöka göra något åt det.

Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården, att de ska bli professionellt bemötta och att de görs delaktiga i sin egen vård. Mötet med patienten behöver då många gånger förberedas på ett annat sätt för att mötet ska bli så bra som möjligt och inte heller ta onödigt lång tid.

Collabodoc startades 2013 och vi har utvecklat ett vårdkoncept för vårdcentralen där patienter med akuta besvär alltid känner sig välkomna. Vi anställde ingenjörer och tillsammans utvecklade vi en modern och unik programvara. Vårt processverktyg stödjer ett modernt arbetssätt med tät samverkan, minimal administration och gör patienten delaktig i sin egen vård. Vårt verktyg fungerar tillsammans med alla journalsystem.

Som läkare kan man nu fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt. Tid frigörs i verksamheten vilket ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

Välkommen till morgondagens arbetssätt – redan idag!

Staffan Bjessmo Leg. läkare, VD och grundare av CollaboDoc

Collabodocs vision

Bättre vård genom bättre möten

Våra vägledande principer

Det fysiska mötet

Att mötas fysiskt ger alltid unika möjligheter.


Enkelt och intuitivt

Att skapa enkla och intuitiva lösningar är nödvändigt för att de ska användas och uppskattas.


Kunskap och evidens

Att luta sig mot kunskap och evidens är grunden för kvalitet.


Lyssna och involvera

Att förstå problem kräver ett lyssnande. Att involvera skapar engagemang.


Förena kompetenser

Att förena kompetenser är utvecklande, resurssmart och ger bättre resultat.


Tillgänglighet

Att vara tillgänglig med rätt kompetens skapar tillit.


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Collabodocs produkter och tjänster? Klicka på "Produkter och tjänster" för att läsa mer om vad vi erbjuder och hur vi kan bidra till att skapa en mänskligare vård för alla.