Om CollaboDoc

Bättre vård och arbetsmiljö genom bättre möten

"Plötsligt fick vi tid, tid att möta våra patienter på ett nytt sätt"

Jag har alltid älskat mitt jobb som läkare och har haft förmånen att jobba på både universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på olika avdelningar. Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Vi som jobbar inom vården har ju valt dessa yrken för att vi vill hjälpa människor som är sjuka, skadade eller har drabbats av tuffa besked.

På senare tid har frustrationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll i primärvården. Jag bestämde mig för att göra något åt det.

Min vision är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården, att de blir professionellt bemötta och att de görs delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskor, läkare och patienter behöver mötas på ett nytt sätt för att skapa en bättre vård.

CollaboDoc startades 2013 och vi har utvecklat ett vårdkoncept för vårdcentralen där patienter med akuta besvär alltid är välkomna. Vi anställde ingenjörer och tillsammans utvecklade vi en modern och unik programvara. Vårt processverktyg stödjer ett modernt arbetssätt med tät samverkan, minimal administration och gör patienten delaktig i sin egen vård. Vårt verktyg fungerar tillsammans med alla journalsystem.

Som läkare kan jag nu fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt.

 

Välkommen till framtidens arbetssätt!

Staffan Bjessmo Leg. läkare, VD och grundare av CollaboDoc

CollaboDocs vision

  • Bättre vård och arbetsmiljö genom bättre möten
  • Alltid det i fysiska vårdmötet i fokus
  • Digitalisering är ett medel - aldrig ett mål

Vi fokuserar extra mycket på

Kunskap och evidens

På CollaboDoc finns djup kunskap om vårdprocessen och vår applikation är evidensbaserad med stort fokus på verksamheten


Samarbete och uppföljning

Vi tror på nära samarbete med våra kunder och arbetar kontinuerligt med uppföljning


Enkel och intuitiv mjukvara

CollaboDocs vårdprocess stöds av en enkel och intutiv mjukvara som används genom hela flödet


Transparent kommunikation

Vi tror på öppen och tydlig kommunikation för att involvera och engagera våra samarbetspartners


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om CollaboDocs produkter och tjänster? Klicka på "Produkter och tjänster" för att läsa mer om vad vi erbjuder och hur vi kan bidra till att skapa en mänskligare vård för alla.