Tillsammans skapar vi en mänskligare vård

Bättre vård och tillgänglighet genom bättre möten


... patienter har fått hjälp på någon av de 47 vårdcentraler som använder CollaboDoc!

Röster om CollaboDoc

Bättre vård genom bättre möten

Mötet i fokus

Fler patienter får vård när läkarnas administration minimeras


Trygga patienter

God tillgänglighet och bra möten minskar telefonsamtalen till vårdcentralen (20-50%)


Korta väntetider

Patienterna handläggs snabbt i teamet


Ekonomi i balans

Vårdcentralens ekonomi förbättras


Våra samarbetspartners